Medlemskap i klubben
Det koster kr 300,- pr år å være medlem av Stokke IL. Du blir medlem når første kontingent er betalt. Kontingentens størrelse fastsettes av lagets medlemmer på årsmøte. Betalt kontingent gir også rett til å være med på årsmøter og ha stemmerett der.

Medlemskontingenten for inneværende år sendes normalt ut om våren. Den betales digitalt på https://minidrett.no 

I noen idretter må det også betales en "lisens" til det aktuelle særforbundet før du kan delta i konkurranser. I denne "lisensen" ligger det ofte en forsikringsordning som kommer deg til gode ved eventuelle idrettsskader. Lisensens størrelse fastsettes normalt på særforbundets årsmøte/ting.

(Stokke IL er medlem av Norges Idrettsforbund (NIF), og NIF krever at alle som driver aktivitet i en av sine klubber, må være medlem av klubben.)

Når det gjelder ekstra individuell forsikringer, finner du det her.


Treningsavgifter

Treningsavgift er gratis, men deltakelse på SommerCupen og VikingCupen har vi følgende priser:

  • VikingCupen 21/22 på lørdager  i vintermånedene og avsluttes 31 mars koster kr 200 for perioden eller kr 30 pr gang
  • SommerCupen som går på torsdagskveldene i Melsomvik fra 1. april til 30. oktober koster kr 250 for perioden eller kr 30 pr gang.

    Betaling av spilleavgifter til Stokke IL Petanque - Vipps #608319 (merk med navn) eller bankkonto 2500.26.08610.