Treningsavgifter

Medlemskap i klubben
Det koster kr 300,- pr år å være medlem av Stokke IL. Du blir medlem når første kontingent er betalt. Kontingentens størrelse fastsettes av lagets medlemmer på årsmøte. Betalt kontingent gir også rett til å være med på årsmøter og ha stemmerett der.

Medlemskontingenten for inneværende år sendes normalt ut om våren. Den betales digitalt på https://minidrett.no 

I noen idretter må det også betales en «lisens» til det aktuelle særforbundet før du kan delta i konkurranser. I denne «lisensen» ligger det ofte en forsikringsordning som kommer deg til gode ved eventuelle idrettsskader. Lisensens størrelse fastsettes normalt på særforbundets årsmøte/ting.

(Stokke IL er medlem av Norges Idrettsforbund (NIF), og NIF krever at alle som driver aktivitet i en av sine klubber, må være medlem av klubben.)

Treningsavgifter

Treningsavgift er gratis, men deltakelse på SommerCupen og VikingCupen har vi følgende priser:

  • VikingCupen 22/23 på lørdager  i vintermånedene og avsluttes 31 mars koster kr 200 for perioden eller kr 30 pr gang
  • SommerCupen som går på torsdagskveldene i Melsomvik fra 1. april til 30. oktober koster kr 250 for perioden eller kr 30 pr gang.

    Betaling av spilleavgifter til Stokke IL Petanque – Vipps #608319 (merk med navn) eller bankkonto 2500.26.08610.